Koučování, mentoring a facilitace

Koučování a mentoring pro mne znamenaly první výlet za hranici Financí. První kurz pro interní kouče s Ivou Pondělíkovou a Ondrou Krásou jsem ukončila v roce 2007, následoval výcvik Systemického koučování s Vratislavem Strnadem a potom výcvik s Milanem Bobkem.

Koučování svých (teď už bývalých) kolegů se věnuji od roku 2007 až dosud. Je to proces užitečný pro kouče i koučovaného, jak se potvrzuje znovu a znovu. Obě strany jsou zodpovědné za výsledek z 50%, a to se mi jako milovnici fair play moc líbí.

Zapojila jsem se i do programu mezifiremního mentoringu, který je v českých podmínkách unikátní a moc mu fandím, protože se ho ve vzájemné spolupráci účastní i na trhu si jinak konkurující společnosti.

Ve vlastní manažerské praxi se mi moc osvědčilo pro práci s týmem týmové koučování. Při pravidelných setkáních 1 den 3-4x ročně se nám podařilo vybudovat úžasný tým, ve kterém nebylo místo pro pomluvy, závist a nespolupráci. Moc ráda se budu podílet na rozvoji tohoto úžasného nástroje pro vytvoření spolupracující atmosféry v týmu.

Cena za koučování a mentoring je podle dohody, záleží na předpokládanému počtu hodin a místě konání).